Successiefaciliteiten bij verkrijging van onderneming (deel 2) (2000.12.3095)


Bij bedrijfsopvolging wordt uitstel van betaling en gedeeltelijke kwijtschelding verleend van het successie- of schenkingsrecht dat is verschuldigd over het verkregen ondernemingsvermogen of a.b.-aandelen (FBN 1998, nr 10). In deel 1 ging Ruijschop in op de vraag wanneer wel en wanneer geen aanspraak bestaat op de faciliteiten (ND 00.03.3022). In deze aflevering bespreekt hij wanneer de faciliteiten worden ingetrokken (artt. 6 leden 7 en 8 en 6a leden 4 en 5 Uitvoeringsregeling Invorderingswet). Zowel het uitstel als de…

Verder lezen