Successieplanningstips voor kleine vermogens (2004.31.3130)


In dit artikel wordt ingegaan op een aantal manieren om ook over de vererving van kleine vermogens successierechten te besparen. Hierbij wordt een tweedeling gemaakt in de wijze van planning:

  • planning tijdens leven, door middel van schenken, en
  • planning bij overlijden, door middel van een testament.

Fiscaal wordt iedere bevoordeling uit vrijgevigheid waarbij de schenker verarmt en de begiftigde verrijkt als een schenking aangemerkt. Schenkingsrecht wordt geheven bij de begiftigde. Op de schenking wordt eerst de eventueel van toepassing zijnde vrijstelling in mindering gebracht. Daarna worden…

Verder lezen