Successierechtelijke perikelen rondom pensioenen (2002.22.3112)


A.b.-aandelen in een pensioen- of lijfrentelichaam die worden gehouden door een ander dan de pensioengerechtigde, worden belast met successierecht als de pensioengerechtigde overlijdt (art. 13a SW). Dit artikel is ingesteld om de constructie tegen te gaan waarbij een ouder de aandelen van zijn pensioen-BV bij zijn kinderen plaatst, zodat de waardesprong bij een eventueel voortijdig overlijden niet wordt getroffen met successierecht. Er is echter sprake van een overkill, omdat door dit artikel ook successierecht wordt geheven:

- als de aandelen…
Verder lezen