Successierekenprogramma’s nader onderzocht (2002.49.3275)


Het Instituut voor Nationale en Internationale Estate Planning (INIEP) heeft onderzoek laten verrichten naar verschillende successierekenprogramma’s die op de markt verkrijgbaar zijn. Het INIEP heeft daarbij de beschikking gekregen over de volgende programma’s:

- Elsevier Successie & Schenking Diskette 2002;
- Estate Planning Tools;
- EP Tools Light;
- Successietestament;
- Testamentadvies;
- Van Ewijk Estate Planning.

Uit de conclusie blijkt dat het sterk afhankelijk is van de gebruiker welk programma de voorkeur geniet.

Estate Planner 2002/10, …

Verder lezen