Successieverdrag en wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag tussen Nederland en Oostenrijk (2002.04.3025)


Op 26 november 2001 hebben minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken en zijn Oostenrijkse ambtgenoot een wijzigingsprotocol bij het Nederlands-Oostenrijkse belastingverdrag getekend alsmede een successieverdrag tussen Nederland en Oostenrijk. Zowel in Nederland als in Oostenrijk moeten het protocol en het successieverdrag nog worden onderworpen aan de vereiste goedkeuringsprocedure.

De tekst van het successieverdrag sluit zoveel mogelijk aan bij het modelverdrag voor successie- en schenkingsrecht, zoals dat in 1982 is opgesteld door de OESO. Het verdrag beoogt regelingen te treffen voor situaties die zonder verdrag zouden kunnen leiden tot…

Verder lezen