Successiewet: cijfers 1999


Het tarief en de vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast.

Onder het voorbehoud dat de Eerste Kamer akkoord gaat met het Belastingplan 1999, bedraagt de inflatiecorrectie voor 1999 in vergelijking met de cijfers van 1998: 2,1 %. Dit betekent dat het tarief van artikel 24 lid 1 SW er als volgt komt uit te zien:

gedeelte van de belaste verkrijging I Ia*
a b a b
0 41.277 0 5 0 8,0
41.277 82.546 2.063 8 3.302 12,…
Verder lezen