Summiere motivering bezwaar is voldoende voor ontvankelijkheid


Samenvatting

Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen IB/PVV 1998 en VB 1999. De bezwaarschriften zijn door de inspecteur niet-ontvankelijk verklaard, wegens het ontbreken van een motivering. Rechtbank Haarlem oordeelt dat dit terecht is, omdat de bezwaarschriften niet voldoen aan de eisen gesteld in art. 6:5 Awb. Belanghebbende is in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen, maar heeft hierop niet gereageerd. Het hof is een andere mening toegedaan. Belanghebbende heeft in zijn bezwaarschriften, door te stellen dat ten onrechte is afgeweken van de ingediende aangifte, aangegeven dat hij met de inspecteur van mening verschilde over de juistheid van de correcties die de inspecteur had aangebracht. Dit is onmiskenbaar een grond voor het maken van bezwaar tegen de aanslagen, aldus het hof. De inspecteur heeft de bezwaarschriften ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

(Hoger beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht