SW: bij landgoedwoningen moeten tuin en erf apart worden gewaardeerd


In Notafax 2014, nr 231 maakten wij melding van een uitspraak waarbij X c.s. woningen hebben geërfd die onder de Natuurschoonwet vallen. Tussen X c.s. en de inspecteur was in geschil of de tuin en het erf rondom de woningen moeten worden meegenomen in de waardering voor de erfbelasting. De Rechtbank beantwoordde deze vraag bevestigend. Dat op grond van artikel 2 lid 1 letter b Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ de gronden rondom NSW-woningen buiten de WOZ-waardering worden gelaten, betekent…

Verder lezen
Terug naar overzicht