SW: indeling neven/nichten in tariefgroep III niet in strijd met IVBPR of EVRM


In navolging van Advocaat-Generaal Niessen (Notafax 2006, nr 268) oordeelt de Hoge Raad dat de wetgever de kinderen van broers/zusters van de erflater heeft mogen onderbrengen in tariefgroep III. Ook het 68%-tarief valt niet buiten de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid.

HR; 19 oktober 2007; nrs 41938; 41943 en 41944

Verder lezen