SW: kunnen erfgenamen afwijken van een ‘vaste’ rente in het testament?


In Notafax 2009, nr 18 maakten wij melding van een uitspraak van Hof Amsterdam waarbij een echtgenoot overleed met een OBV. Volgens het testament was over de vorderingen van de kinderen geen rente verschuldigd. In afwijking hiervan kwamen de erfgenamen binnen de aangiftetermijn voor het successierecht een rentevergoeding overeen. Het Hof oordeelde dat de kinderen hierbij schenkingsrecht zijn verschuldigd omdat artikel 1 lid 2 SW niet voor deze situatie geldt. Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Thans is een uitspraak gepubliceerd waarbij sprake was van…

Verder lezen
Terug naar overzicht