SW: nieuwe grenzen aan renteafspraken door erfgenamen (2010.38.3001)


Schoenmaker gaat in op de fiscale gevolgen van door erfgenamen gemaakte renteafspraken. Op basis van HR 25 juni 2010 (Notafax 2010, nr. 144) kunnen de erfgenamen als de erflater is overleden vóór 1 januari 2001, bij een ouderlijke boedelverdeling (OBV) binnen de aangiftetermijn een andere rente overeenkomen zonder dat sprake is van een belastbare schenking. Dit geldt volgens de Hoge Raad zelfs indien in het testament niet is voorzien in een mogelijkheid voor de erfgenamen om in onderling overleg een nadere renteafspraak te maken (‘tenzij…

Verder lezen
Terug naar overzicht