SW: vrijstelling voor tweerelatie ondanks samenwoning met gehandicapte zus


X woont meer dan vijf jaren samen met haar broer (B) en zus (Z). In 2004 overlijdt B. In zijn testament is X aangewezen als enige erfgenaam. Voor de heffing van successierecht past de inspecteur de vrijstelling toe die geldt voor samenwoners in een meerrelatie (€ 248.163). X is het hier niet mee eens. Weliswaar behoorde Z ook tot de gezamenlijke huishouding, maar deze zuster kan niet worden beschouwd als een partner in een meerrelatie doch eerder als een kind, aangezien Z ernstig…

Verder lezen