SW: wanneer eindigt de intentie tot samenwonen? (II) (2008.13.3005)


De redactie van V-N bespreekt het arrest van de Hoge Raad betreffende de verbreking van een gemeenschappelijke huishouding na opname in een verzorgingstehuis (zie ND 08.13.3004). De redactie is van mening dat uit het arrest BNB 1986/135 volgt dat beslissende betekenis toekomt aan de intentie van partijen tot voortzetting van de gemeenschappelijke huishouding. Het is niet juist om deze intentie af te leiden uit de objectieve gedragingen van partijen. Van belang is volgens de redactie ook of partijen de keuze hadden tussen het…

Verder lezen