Taakverdeling geen reden voor disculpatie onbehoorlijk bestuur


De jaarrekening van X BV is te laat gepubliceerd. De bestuurder van X BV stelt dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te wijten is, maar aan zijn broer, tevens medebestuurder. De rechtbank oordeelt dat de omstandigheid dat de taken binnen X BV waren verdeeld en de broer de verlieslijdende activiteiten onder zich had, niet beslissend is voor de beoordeling van het disculpatieberoep. De bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort.

Achtergrond
X BV exploiteert een bouw- en sloopbedrijf. A is samen met zijn broer bestuurder…

Verder lezen
Terug naar overzicht