Tarieven Kadaster flink gestegen


Per 1 augustus 2009 zijn de tarieven van het Kadaster aanzienlijk gestegen. Door de crisis zijn er minder transacties waardoor de omzet voor het kadaster achterblijft. Wettelijk is vastgelegd dat de tarieven van het kadaster kostendekkend moeten zijn zonder winstoogmerk. Om hieraan te kunnen voldoen verhoogde het Kadaster de kosten per transactie. De tarieven, zoals de inschrijfkosten van akten en de kosten van kadastrale recherches inzake zijn gemiddeld 25% gestegen.

Verder lezen
Terug naar overzicht