TBS bij vreemdelingen


De Aanwijzing TBS bij vreemdelingen (2014A012), afkomstig van het College van procureurs-generaal, is op 1 december in werking getreden en gepubliceerd in Stcrt. 2014, 34030. De aanwijzing is ook te raadplegen via www.om.nl.


Reikwijdte aanwijzing
Deze aanwijzing geeft regels voor het vorderen van TBS bij vreemdelingen. Bij vreemdelingen ten aanzien van wie vaststaat of aannemelijk is dat zij niet rechtmatig in Nederland kunnen verblijven na afloop van de maatregel tot terbeschikkingstelling (TBS) wordt afgezien van het vorderen van TBS…

Verder lezen
Terug naar overzicht