Te vroeg betaalde alimentatie niet aftrekbaar (2007.13.3480)


Alimentatie is voor de inkomtenbelasting slechts aftrekbaar indien deze wordt betaald aan een ‘ gewezen echtgenoot’. Wanneer hiervan (nog) geen sprake is, zijn betaalde vergoedingen niet aftrekbaar, aldus Hof Arnhem in een recente uitspraak (Notafax 2006, nr 241). In het berechte geval waren M en V in gemeenschap van goederen gehuwd. Zij besluiten in 2000 te gaan scheiden en hun echtelijke woning te verkopen. In het concept-echtscheidingsconvenant is afgesproken dat M zijn aandeel (ca €   100.000) in de overwaarde…

Verder lezen