Tegemoetkoming ingeval NSW-rangschikkingsverzoek te laat is ingediend


In een aantal situaties verliest een onroerende zaak de status van landgoed, zoals bij een (gedeeltelijke) overdracht. Echter, indien de koper van het landgoed binnen zes maanden na de overdracht een verzoek tot handhaving van de rangschikking doet en dit verzoek wordt ingewilligd, treedt bedoeld statusverlies niet op (artikel 3 NSW). Indien het verzoek buiten de zesmaandstermijn wordt ingediend, kunnen diverse belastingclaims volledig tot leven komen. Voor het successierecht, schenkingsrecht of recht van overgang is dat geregeld in artikel 8 NSW en voor de…

Verder lezen