Tegenstrijdig belang penningmeester stichting (2013.35.2003)


P, penningmeester van stichting (S), is tevens directeur/ medeaandeelhouder van A BV, welk bedrijf verschillende werkzaamheden heeft gefactureerd bij S. Volgens de statuten van S mogen bestuursleden niet betrokken zijn bij leveringen of diensten ten behoeve van S. 
S vordert veroordeling van P tot terugbetaling van de door S betaalde facturen vanwege onbehoorlijke taakvervulling (art. 2:9 BW) en onrechtmatige daad (art. 6:162 BW).
De rechtbank oordeelt dat op basis van de nu vaststaande feiten (nog) niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht