Tekst van huwelijkse voorwaarden kwam overeen met bedoeling van partijen


M en V zijn in 1990 gehuwd op huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding waarbij het te verrekenen inkomen onder meer als volgt is gedefinieerd: “a. winst uit onderneming […]. Onder het […] inkomen zijn niet begrepen: waardeveranderingen, ontstaan tijdens het huwelijk van rechten op het vermogen van naamloze en besloten vennootschappen waarin bij voortduring een economisch belang wordt gehouden van vijftig procent (50%) of meer. Voor de bepaling van de omvang van dit inkomen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de regels van 's-Rijksbelastingwetgeving…

Verder lezen
Terug naar overzicht