Teleurgesteld in aangekochte woning (2011.06.2009)


Als een koper van bijvoorbeeld een huis teleurgesteld is in datgene wat hem geleverd is, staan hem verschillende remedies ter beschikking. Mocht de koper van de koop af willen, dan kan hij met een beroep op non-conformiteit (art. 7:17 BW) ontbinding vorderen. De koper kan ook een beroep doen op vernietiging wegens dwaling (art. 6:228 BW). 
Hoewel deze remedies er in de kern op neer komen dat de koper ‘zijn geld terug’ wil, zijn er verschillen…

Verder lezen
Terug naar overzicht