Ten onrechte kosten monumentenpand opgevoerd


Vanwege het ten onrechte opvoeren van kosten voor een monumentenpand heeft de inspecteur terecht de bewijslast omgekeerd en verzwaard.

Een man is eigenaar van een woning die is aangewezen als Rijksmonument. De schuur bij de woning kwalificeert niet als Rijksmonument. In zijn aangiften IB/PVV claimt de man persoonsgebonden aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Het geschil in deze zaak spitst zich op de vraag welke opgevoerde kosten kwalificeren als onderhoudskosten en als zodanig in aftrek kunnen komen. De inspecteur heeft de aangiften IB/PVV van de man voor…

Verder lezen