Tenietgaan renteschuld door vermenging vormde geen winst (2006.19.3260)


X heeft een eenmanszaak. In 1991 leent de eenmanszaak € 100.000 van A tegen 5% rente per jaar. De eerste twee jaar wordt deze rente betaald.

De daaropvolgende jaren leent de eenmanszaak – tegen dezelfde voorwaarden – opnieuw diverse bedragen van A. De rentebetaling blijft in die jaren achterwege. A overlijdt in 1999. Zijn vordering op de eenmanszaak bedraagt op dat moment € 265.000 (exclusief rente). In zijn testament heeft A de vordering op de eenmanszaak ‘ vrij van recht’ aan…

Verder lezen