Terecht belastingrente berekend over revisierente


Samenvatting

Belanghebbende heeft zijn lijfrenteverzekering afgekocht. Als gevolg hiervan is over de afkoopsom revisierente berekend. Over de afkoopsom en revisierente wordt belastingrente berekend. De rechtbank oordeelt ten eerste dat terecht het bedrag van de afkoopsom in de heffing is betrokken en niet alleen de in het verleden afgetrokken premies. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat terecht revisierente in rekening is gebracht. Dit is conform de wettelijke bepalingen. Vervolgens komt de rechtbank toe aan de vraag of er een wettelijke basis is om belastingrente te berekenen over de revisierente. De rechtbank oordeelt van wel. Uit de wetsgeschiedenis van de oude regeling van de heffingsrente blijkt dat de wetgever voor ogen heeft gehad om ook over revisierente heffingsrente te berekenen. De toenmalige wettekst laat volgens de rechtbank voldoende ruimte voor een uitleg conform de bedoeling van de wetgever. Ten tijde van de regeling van de heffingsrente was het derhalve mogelijk om heffingsrente te berekenen over revisierente. Bij de invoering van de belastingrente blijkt nergens in de wetsgeschiedenis dat de wetgever wat betreft berekening van belastingrente over revisierente een andere koers wilde inslaan. Er is naar het oordeel van de rechtbank een wettelijke grondslag voor berekening van belastingrente over revisierente.

(Beroep ongegrond.)

Commentaar

Als een aanslag in de inkomstenbelasting wordt opgelegd, wordt over het positieve bedrag van de aanslag belastingrente berekend. Over de belastingrente zelf is geen belastingrente verschuldigd (enkelvoudige rente). Ook over een bestuurlijke boete is geen belastingrente verschuldigd. Over de aanslag, inclusief revisierente, belastingrente en boete, is invorderingsrente verschuldigd. Art. 2, lid 2, onderdeel c, IW 1990 rekent immers die bedragen tot de belastingaanslag.

1) mr. …

Verder lezen
Terug naar overzicht