Termijnen

In het arbeidsrecht gelden vaak kortere verjarings- en vervaltermijnen dan in het algemeen verbintenissenrecht. Er is een onderscheid tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen: verjaringstermijnen kunnen worden gestuit, vervaltermijnen niet. Het stuiten van een verjaringstermijn kan op verschillende manieren. Een vervaltermijn mag niet worden overschreden: te laat is te laat. Voor de beoordeling of een verzoekschrift of dagvaarding tijdig is ingediend, geldt de ontvangsttheorie: heeft de geadresseerde het tijdig ontvangen? Alleen in heel uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Uitgelicht

Verzoek herziening ontbindingsbeschikking (Rolls-Royce Marine Benelux B.V./Werknemer)
Werkgever heeft herziening van de ontslagbeschikking verzocht, omdat werknemer betrokken is geweest bij omkoping. Het verzoek wordt afgewezen wegens overschrijding van de termijn. Werkgever had het verzoek binnen drie maanden nadat…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Vakantie

Loon

Werkgeversaansprakelijkheid

Bedenktermijn

Aanzegging

Billijke vergoeding

Opzegverboden

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Correctie eindafrekening

Hoger beroep en cassatie

Werknemersaansprakelijkheid

Transitievergoeding

Vergoeding einde dienstverband

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Opzegtermijnen

Herplaatsing

Verder lezen
Terug naar overzicht