Termijnen koop - aanneem overeenkomst geen aftrekbare onderhoudskosten monumentenpand


Wet IB 2001

De heer X gaat in 2006 over tot de aankoop van een appartementsrecht in een pand met monumentenstatus. Hij neemt tevens de aanneemovereenkomst op basis waarvan renovatie van het appartement plaatsvindt van verkoper over. De totale aanneemsom bedraagt € 838.700 waarvan € 419.350 door verkoper voor overdracht reeds is voldaan in verband met inmiddels verrichtte werkzaamheden. Dit deel wordt door koper aan verkoper vergoed; het resterende deel ad € 419.350 wordt door X rechtstreeks aan de aannemer voldaan. De koopsom voor het appartement zelf bedroeg € 951.300.

Op basis van de gemaakte afspraken bleef de verbouwing tot aan afronding voor risico van verkoper en kwam de koop pas daarna tot stand.

De heer X brengt in zijn aangifte IB 2006 de aanneemsom als aftrekbare kosten van onderhoud van een monumenten pand in aanmerking (persoongebonden aftrek). Deze aftrek wordt door de inspecteur geweigerd.

Rechtbank Haarlem stelt voorop dat de heer X een appartementsrecht heeft gekocht waarbij de overeengekomen verbouwingswerkzaamheden en verbouwingskosten onderdeel van de koopovereenkomst vormden. De verbouwingskosten zijn daarmee onverbrekelijk verbonden met de verwerving van het appartementsrecht.

De rechtbank beslist vervolgens dat de door verkoper reeds voldane kosten ad € 419.350 kwalificeren als ‘meegekocht onderhoud’ bij de koopovereenkomst en om die reden niet als onderhoudskosten in aftrek komen. Het deel van de kosten dat de heer X rechtstreeks aan de aannemer heeft voldaan komt evenmin voor aftrek in aanmerking aangezien het risico van de verbouwing contractueel bij verkoper bleef de koop pas tot stand kwam na afronding van die verbouwing. Koper heeft daarmee feitelijk een appartement in gerenoveerde staat gekocht zodat de verbouwingskosten niet aftrekbare bronkosten…

Verder lezen
Terug naar overzicht