Termijnoverschrijding bij digitaal procederen?


Bij besluit van 14 juli 2016 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

De vreemdeling, die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om op vrijwillige basis bij de rechtbank langs elektronische weg te procederen, betoogt in zijn grief, voor zover thans van belang, dat de rechtbank ten onrechte voor de niet-ontvankelijkverklaring van zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht