Teruggaaf van buitenlandse btw


Samenvatting

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt de Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van de problemen die Nederlandse ondernemers ervaren bij verzoeken om teruggaaf van buitenlandse btw. De directe aanleiding vormt het artikel 'Bedrijven wachten op teruggave btw door IT-probleem fiscus' dat is gepubliceerd in Het Financieel Dagblad van 17 januari 2010. Nederlandse ondernemers kunnen vanaf dit jaar via de Nederlandse portaalsite een verzoek om teruggaaf van buitenlandse btw indienen. Deze verzoeken worden vervolgens ingediend bij de betreffende lidstaten. Blijkbaar verloopt een en ander niet goed. De staatssecretaris kan naar eigen zeggen echter niet nagaan in hoeverre lidstaten verzoeken om teruggaaf daadwerkelijk meteen in behandeling nemen en overgaan tot betaling. Daarbij is van belang dat in de toepasselijke bepalingen van de EU-richtlijn is aangegeven dat lidstaten van teruggaaf een maximale periode van vier maanden na de ontvangstbevestiging hebben om het verzoek te beoordelen en af te handelen. Nederland vervult in die relatie volgens de staatssecretaris een intermediaire administratieve rol bij de aanvraag en is in beginsel niet betrokken bij de behandeling en uitbetaling. Voor elk van de lidstaten geldt dat zij hun eigen afweging maken hoe zij de portaalsite inrichten en openstellen.

Commentaar

Automatiseringsprojecten en de Nederlandse belastingdienst lijken geen gelukkige combinatie. Toch is automatisering en ook dit project uiterst noodzakelijk. Het enige dat wellicht in de toekomst beter kan, is dat de politiek wat meer slagen om de arm houdt rond invoeringsdata. Een beetje coulance is dan gewenst. Coulance van de zijde van de belastingplichtigen, maar ook coulance van de zijde van de Belastingdienst!

Toen ik in 2009 voor een Franse klant nog een teruggaafverzoek 2008 deed en daarbij een factuur uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht