Terugvorderen afgeschreven bedrag ook bij surseance van betaling


Op 20 maart 2015 heeft de Hoge Raad bepaald (JPR Advocaten/Gunning q.q.) dat de curator op grond van art. 23 Fw alle bedragen kan terugvorderen waarmee de rekening van de crediteur na de aanvang van de dag van de faillietverklaring van de debiteur is gecrediteerd. Dit geldt nu ook bij surseance van betaling.

Achtergrond
Op 27 maart 2015 wordt aan X B.V. surseance van betaling verleend. Vervolgens wordt zij op 1 april 2015 failliet verklaard. X B.V. is…

Verder lezen
Terug naar overzicht