Terugwenteling lijfrentepremieaftrek (2002.25.3132)


De hoofdregel in de Wet IB 2001 is dat lijfrentepremies slechts aftrekbaar zijn in het jaar waarin ze zijn betaald. Een uitzondering hierop is de terugwentelingsregeling (art. 3.130 Wet IB 2001), waarbij geldt dat premies die vóór 1 juli worden betaald, mogen worden afgetrokken in het voorafgaande kalenderjaar. Terugwenteling voor de basisruimte is echter niet mogelijk. In verband met de invoering van de Wet IB 2001 is de termijn van zes maanden voor de jaren 2001 en 2002 opgerekt tot twaalf maanden, zodat de premie…

Verder lezen
Terug naar overzicht