Terugwerkende kracht BTW-reparatiewetgeving was toegestaan (1999.49.3462)


Op 28 december 1995 is het wetsvoorstel in het Staatsblad gepubliceerd waardoor de vestiging van een beperkt genotsrecht op een onroerende zaak op grond van art. 3 lid 2 Wet OB wordt gelijkgesteld met verhuur, indien de tegenprestatie lager is dan de waarde van het goed (zie FBN 1995, nr 42). Deze reparatiewetgeving werkt terug tot 31 maart 1995, zijnde het tijdstip waarop de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel aankondigde. Dit betekent dat vanaf dat moment slechts voor de BTW-heffing kan worden geopteerd indien de genotsgerechtigde…

Verder lezen