Testamentaire stichting kwalificeerde reeds bij het overlijden als een ANBI


Een stichting is in 2005 bij testament opgericht. Volgens de statuten heeft de stichting als doel het verlenen van financiële ondersteuning aan instellingen die het evangelie verspreiden. De testatrice heeft aan de stichting een boerderij en een bedrag van € 200.000 gelegateerd. Verder heeft de testatrice aan haar pleegzoon en diens echtgenote het recht van gebruik en bewoning van de boerderij gelegateerd. Voor de Rechtbank is in geschil of de stichting bij het openvallen van de nalatenschap kwalificeert als een algemeen nut beogende instelling.

Volgens de Rechtbank is…

Verder lezen
Terug naar overzicht