Tewerkstellingsvergunning

Vóórdat werkgever een buitenlandse werknemer in Nederland arbeid laat verrichten, moet hij controleren of dit is toegestaan. De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt de tewerkstelling van vreemdelingen in Nederland. Werkgever moet een tewerkstellingsvergunning aanvragen, tenzij een uitzondering geldt. Voor de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning geldt onder andere de voorwaarde dat er onvoldoende aanbod is van werknemers uit Nederland of uit de EER en Zwitserland. Laat werkgever een vreemdeling arbeid verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning, dan riskeert hij een hoge boete. Ook als hij een uitzendkracht inhuurt via een uitzendbureau.

Uitgelicht

Geen ter beschikkingstelling (Werknemer/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Inlener heeft een boete gekregen voor het laten verrichten van arbeid door 59 Kroatische vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning, terwijl een overgangstermijn voor het vrij verkeer van werknemers met Kroatië gold. De Raad van State concludeert…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

H-grond ontslag wegens overige omstandigheden

Verder lezen
Terug naar overzicht