Tien jaar scheidingsbemiddeling (2003.20.2420)


Terugblikkend op de ontwikkelingen van tien jaar scheidingsbemiddeling behandelt de auteur de volgende drie vragen: Wat is er veranderd? Wat is er niet veranderd? Wat moet veranderen?

Veranderd is de publieke opinie over echtscheiding. De echtscheiding was een juridisch probleem en wordt nu meer gezien als een (te bewerken) emotioneel probleem. Parallel aan deze gewijzigde opvatting hebben de begrippen ‘mediation’ en ‘bemiddeling’ hun intrede gedaan. Nieuw is het ontstaan van opleidingen en de institutionalisering van het beroep van bemiddelaar/mediator door…

Verder lezen