Tijdelijk vruchtgebruik is huur


Verwijzing

(FBN 1993, 120)

A kocht in 1982 het tijdelijk recht van vruchtgebruik van een woning. Aan de belastingrechter werd voorgelegd of de koopsom aftrekbaar was. Hierop besliste de Hoge Raad (BNB 1991/219) dat de verkrijging van het tijdelijk vruchtgebruik in feitelijk en maatschappelijk opzicht zo zeer overeenstemt met huur dat de koopsom het karakter heeft van vooruitbetaalde huurpenningen, en dus niet aftrekbaar is. A trekt uit deze beslissing de logische consequentie dat hij ter zake van zijn woongenot geen inkomen hoeft bij te…

Verder lezen