Tijdelijke aanpassingen inkoopbeleid voor hout


Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft op 20 maart jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de tijdelijke aanpassingen die zijn gemaakt in het inkoopbeleid voor hout. De tijdelijke aanpassing is van kracht geworden op 2 juni 2014 en betreft de minimumeis waaraan het in te kopen hout moet voldoen.

De minimumeis was dat het hout moest voldoen aan alle 9 TPAS (Timber Procurement Assessment System) principes. Gewijzigd door Mansveld is dat er aan 7 van de 9 principes voldaan moet worden. Wanneer het ingekochte hout voldoet aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht