Tijdelijke implementatie van Prospectusrichtlijn in de Wte 1995 (2005.27.2109)


Op 1 juli 2005 moeten de bepalingen van Richtlijn nr. 2003/71/EG (Prospectusrichtlijn) in de nationale wetgeving geïmplementeerd zijn.

In Nederland zullen de bepalingen van de Prospectusrichtlijn uiteindelijk worden opgenomen in hoofdstuk 3.5 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het voorstel van het Algemeen Deel van de Wft is aanhangig bij de Tweede Kamer en de Wft zal niet voor 1 juli 2005 in werking treden.

Tot de inwerkingtreding van de Wft wordt de Prospectusrichtlijn geïmplementeerd in de hiertoe te wijzigen…

Verder lezen