Tijdige vernietiging effectenleaseovereenkomsten


X heeft bij de rechtsvoorganger van Dexia drie effectenleaseovereenkomsten gesloten, die met verliezen zijn geëindigd. De eega van X heeft een vernietigingsverklaring gestuurd aan Dexia op 12 juni 2005 op grond van art. 1: 89 BW. De rechtbank concludeert dat overeenkomsten tijdig zijn vernietigd. Wat betreft de wettelijke rente stelt de rechtbank dat van kwade trouw geen sprake is geweest. Daardoor is van verzuim pas sprake van verzuim sprake geweest 14 dagen na ontvangst van de buitengerechtelijke verklaring. 

Achtergrond
X heeft op 21 februari 2001 bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht