Tijdschrift Arbeidsrecht in de Praktijk (TAP) nummer 2015/4


De nieuwe TAP (Tijdschrift Arbeidsrecht in de Praktijk) nummer 2015/4 is verschenen. In dit nieuwsbericht treft u de inhoud van deze uitgave aan.

Europees en internationaal
De reikwijdte van art. 9a Waadi
Het belemmeringsverbod in art. 9a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) verbiedt het degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt belemmeringen in de weg te leggen voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de ter beschikking gestelde werknemer en degene aan wie hij ter beschikking is gesteld na afloop van de terbeschikkingstelling…

Verder lezen
Terug naar overzicht