Timeshare bescherming


De Ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een nieuwe Europese richtlijn over timeshare in Nederlandse wetgeving omzet. Het Miniserie van Justitie heeft in dit kader toegelicht dat de oude Europese richtlijn uit 1994 bescherming biedt tegen agressieve verkoopmethodes van handelaren in timeshares door de consument bedenktijd te geven en vooruitbetalingen te verbieden, maar niet meer aansluit bij de huidige praktijk. Zo zijn er volgens het Ministerie in de afgelopen jaren nieuwe vormen van timesharing op de markt gekomen, die het noodzakelijk maken de bescherming van consumenten uit te breiden. Daarom vallen niet langer alleen vakantiehuisjes en -appartementen onder de nieuwe regeling, maar ook de timeshare van boten, caravans of het lidmaatschap van een vakantieclub. Verder wordt de bescherming volgens het Ministerie uitgebreid naar aan timeshare gerelateerde diensten, zoals assistentie bij de verkoop en uitwisseling van timeshares. In die gevallen ondersteunt de handelaar de consument bij de overdracht of overname van een timeshare of een vakantieproduct van lange duur. Tevens houdt het voorstel in dat er standaard informatieformulieren komen die het de handelaar eenvoudiger maken om aan zijn informatieverplichtingen te voldoen en de kwaliteit van de informatievoorziening aan de consument te bevorderen. Tevens wordt de bedenktijd verlengd tot veertien.

www.justitie.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht