Tip 2002: aansluitende fiscale eenheid bij verkoop op eerste werkdag (2001.51.3324)


Als een moedermaatschappij voornemens is om aandelen in een fiscaal gevoegde dochter-BV nog in 2001 over te dragen aan een andere vennootschap, kan de koper met ingang van 1 januari 2002 een fiscale eenheid vormen met de overgenomen BV (vanuitgaande dat alle betrokken partijen een boekjaar hebben dat gelijk loopt aan het kalenderjaar). Als de verkoop nog dit jaar plaatsvindt, leidt dat in principe tot het nadelige effect dat de bestaande fiscale eenheid met terugwerkende kracht wordt verbroken tot 1 januari 2001. De dochter-BV zou daardoor…

Verder lezen