Toch een exportbelasting?


In zijn reactie op de eerste termijn van het wetgevingsoverleg voor het Belastingplan 2015 verzette staatssecretaris Wiebes zich tegen een exportbelasting. “Theoretisch gezien volkomen juist”, aldus de staatssecretaris, maar hij verwacht dat de omvang van export beperkt is en is van mening dat de uitvoering van een dergelijke heffing te ingewikkeld is. Later op de dag kwam er toch wat beweging. Wiebes maakte duidelijk dat een systeem op vergunningsniveau in zijn ogen de enige mogelijkheid is. Gisteren vond het vervolg plaats van het wetgevingsoverleg voor het Belastingplan 2015. Amendementen zijn ingediend over exportbelasting en zuiveringsslib.

Bron: www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws d.d. 4 november 2014

Verder lezen
Terug naar overzicht