Toch een nieuwe regeling voor personenvennootschappen?


Op 15 juni 2016 heeft de Werkgroep Personenvennootschappen, onder voorzitterschap van prof. Van Olffen, het rapport Modernisering Personenvennootschappen gepresenteerd. Dit rapport vormt de aanzet voor een nieuwe wettelijke regeling voor personenvennootschappen. Het laatste wetsvoorstel ter modernisering van de huidige personenvennootschappen is in 2011 gestrand.

De huidige wettelijke regeling voor de personenvennootschap is verouderd. Na het intrekken van het wetsvoorstel voor een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen in 2011, heeft daarom een breed samengestelde werkgroep zich gezet aan een analyse van de knelpunten in de huidige regeling. …

Verder lezen
Terug naar overzicht