Toedeling a.b.-aandelen aan een buitenlandse erfgenaam (2007.15.3489)


Het overlijden van een a.b.-houder wordt voor de a.b.-regeling aangemerkt als een fictieve vervreemding van de aandelen (art. 4.16.1.e Wet IB 2001). Op grond van art. 4.17 Wet IB 2001 kan afrekening worden voorkomen als de erfgenamen in Nederland wonen. De verkrijgingsprijs van de erflater wordt in dat geval doorgeschoven naar de erfgenamen. Deze doorschuifregeling is niet van toepassing voor een erfgenaam (of legataris) die in het buitenland woont. Echter…

Verder lezen