Toegelaten instelling geen ANBI


Wet IB 2001

Na Rechtbank Leeuwarden (AWB08/1133, LJnummer: BL0955, dd. 29-10-2009), hebben nu ook Rechtbank Den Haag en Hof Leeuwarden geoordeeld dat een toegelaten instelling als bedoeld in art. 70 Woningwet niet aangemerkt kan worden als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De werkzaamheden van een woningcorporatie worden geacht primair het particuliere en individuele belang van de huurders te dienen en zijn niet gericht op het algemeen belang, hetgeen voor de ANBI-status ex art. 6.33, lid 1, onderdeel b, Wet IB 2001 vereist is. Voorts had belanghebbende in de casus die bij Rechtbank Den Haag voorlag een beroep op het gelijkheidsbeginsel gedaan omdat verschillende universiteiten wel zijn aangemerkt als ANBI. Dit beroep op het gelijkheidsbeginsel faalde, omdat universiteiten niet feitelijk en rechtens gelijk zijn aan woningcorporaties.

[Rechtbank Den Haag: AWB08/9352, LJnummer:BM6113, 13 maart 2010]

[Hof Leeuwarden 165/09, LJnummer BN0786, 9 juli 2010]

Verder lezen
Terug naar overzicht