Toelichting Tabel I (6%)


Samenvatting

Dit besluit geeft een toelichting op de reikwijdte en toepassing van Tabel I bij de Wet OB 1968. In deze tabel zijn goederen en diensten opgenomen waarvoor het verlaagde omzetbelastingtarief geldt. In dit besluit worden onder meer de nieuwe tabelposten uit het Belastingplan 2010 toegelicht. Daarnaast zijn er diverse goedkeuringen in het besluit opgenomen.

Commentaar

Dit is een omvangrijk besluit van maar liefst 81 bladzijden. Het vervangt het ‘oude' besluit van 27 september 2007. In de opsomming die voorafgaat aan het eigenlijke besluit zijn de inhoudelijke wijzigingen in het kort opgenomen. Dit geldt voor zeventien tabelposten. Ook twee algemene paragrafen, over het splitsen van de vergoeding bij gemengde prestaties en de pensionstalling van paarden, zijn gewijzigd. De toelichtingen op de tabelposten b 18, b 19 en b 20 zijn nieuw. Deze posten zijn recent in de Tabel opgenomen.

Een paar bijzonderheden:

  • Boeken (post a 30): ook digitale boeken, bijvoorbeeld luisterboeken, vallen nu onder de post. Wanneer bij een boek een cd-rom of dvd is bijgevoegd, moet daarop volgens het besluit in beginsel nog steeds het algemene tarief worden toegepast.

  • Sportbeoefening (post b 3): het standpunt met betrekking tot yoga is genuanceerd. Zo wordt hathayoga nu als actieve sportbeoefening aangemerkt.

  • Schilderen en stukadoren van woningen (post b 8): vanaf 1 januari 2010 is de ‘leeftijd’ van de woning waarvoor het verlaagde tarief geldt, verlaagd van 15 jaar naar 2 jaar. Overigens gold vanaf 15 september 2009, vooruitlopend op de wijziging van de Tabelpost, al een goedkeuring.

  • Vervoer van personen (post b 9): het taxivervoer…

Verder lezen
Terug naar overzicht