Toepassing artikel 7:653 lid 3 BW oud bij verzoek om schorsing/matiging concurrentiebeding


Met ingang van 1 juli 2015 is artikel 7:653 BW technisch aangepast in verband met het vervallen per die datum van het begrip 'schadeplichtigheid'. Gold tot 1 juli 2015 dat een werkgever geen rechten kon ontlenen aan het concurrentiebeding wanneer hij wegens de wijze waarop de arbeidsovereenkomst was geëindigd schadeplichtig was geworden (artikel 7:653 lid 3 BW), thans geldt dat de werkgever zich niet op het concurrentiebeding kan beroepen wanneer het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten…

Verder lezen
Terug naar overzicht