Toepassing gebruikelijkloonregeling bij maatschap notarissen/belastingadviseurs (2015.08.3004)


Mertens gaat in op de toepassing van de gebruikelijkloonregeling (art. 12a LB) indien de BV van de directeur-grootaandeelhouder participeert in een maatschap. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2012 uitgemaakt dat het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder in dat geval niet kan worden bepaald door middel van de zogenaamde ‘afroommethode’ (Notafax 2012/270).

In het berechte geval maakte X deel uit van een advocaten- en notarissenmaatschap. Hij had zijn maatschapsaandeel ingebracht in een BV waarvan hij enig aandeelhouder was…

Verder lezen
Terug naar overzicht