Toepassing hardheidsclausule bij vrijstelling 15.1.g WBR


In Notafax 167 berichtten wij over een beslissing van de staatssecretaris van Financiën inzake een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule voor de vrijstelling van artikel 15.1.g WBR. Naar aanleiding hiervan ontvingen wij casusposities van notariskantoor Derkman en van notariskantoor Withaar.

In beide gevallen speelde het beleid van het ministerie van Financiën van 10 mei 1996 dat de vrijstelling van toepassing is na de beëindiging van de samenwoning, mits de verdeling geschiedt binnen twee jaren na die beëindiging (FBN 1996, 36).

In het eerste geval…

Verder lezen