Toepassing hardheidsclausule griffierecht


Het is het hof bekend dat de overgang naar het landelijke rekening-courantsysteem in het begin de nodige problemen gaf. Hierdoor werden griffierechten niet altijd op tijd door het Landelijke Dienstencentrum doorgeboekt. Het hof is van oordeel dat appellante niet benadeeld mag worden door overgangs- c.q. gewijzigde maatregelen ter invordering van griffierechten. Het hof ziet daarom aanleiding om de zogenaamde hardheidsclausule toe te passen ten gevolge waarvan appellante kan doorprocederen.

Op grond van artikel 3 lid 1 jo. 3 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken…

Verder lezen
Terug naar overzicht